| 5P | PROSTOR PRO PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGY | MEZINÁRODNÍ KONFERENCE | KATEDRA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ FP TUL |

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
pod záštitou děkana FP TUL prof. RNDr. Jana Picka, CSc.
konaná při příležitosti 25. výročí založení Katedry primárního vzdělávání FP TUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI ÚČAST!  

 

Konference je příležitostí k vzájemnému setkání 

-akademických pracovníků všech oborů

- doktorandů

-učitelů základních a mateřských škol

- studentů učitelských programů.

Vítány jsou příspěvky a diskuse na téma teorie a praxe v primárním a preprimárním vzdělávání, přípravy a vzdělávání učitelů a vývoje primární a preprimární pedagogiky. 

O konferenci

Organizátor konference

 • KATEDRA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 • FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI


 •  

   

 • ORGANIZAČNÍ VÝBOR

  PhDr. Jana Johnová, Ph.D.| TU LIBEREC CZ
  PaedDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.| TU LIBEREC CZ
  Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.| TU LIBEREC CZ

 • VĚDECKÝ VÝBOR

  Prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.| UP OLOMOUC CZ
  Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.| UNIVERZITA PARDUBICE CZ
  Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D.| UK BRATISLAVA SK  
  Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.| TU LIBEREC CZ

Doprovodný program konference 17. 10. 2018

Pro zájemce, kteří budou chtít přijet do Liberce již o den dříve, je připraven doprovodný program.


A) Turistický výlet do Jizerských hor, 8,50- 15:00, sraz před budouvou P TUL, Komenského ul.

Trasa: Bedřichov – Černá Nisa – Nová louka – Bedřichov, cca 12 km, 3, 5 hodiny klidné chůze, terén nenáročný

 • Téma: unikátní vodní dílo Černá Nisa, horské rašeliniště, obnova lesů po imisní kalamitě .. a hlavně krásná příroda
 • Vybavení: běžné turistické oblečení
 • Doporučujeme vzít si svačinu s sebou, občerstvení bude až kolem 13 h.
 • Jízdné hromadnou dopravou a občerstvení si hradí účastník sám
 • V případě špatného počasí bude připraven náhradní program
 • Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte doc. RNDr. Petra Anděla, CSc., telefonicky na 603 212 250 nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Pokud byste se nemohli výletu zúčastnit, dejte nám prosím včas vědět

Místo srazu: před budovou P v Komenského ulici (místo, kde se koná konference)


B) Kulatý stůl č. 2 k problematice pojetí státních závěrečných zkoušek  v oborech Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, cca 16 – 19 h

Dne 7. 3. 2018 proběhl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně velmi zdařilý kulatý stůl k výše uvedenému tématu. Z podnětné diskuse vyplynul i zájem na opakování podobných setkání. Nabízíme tedy možnost pokračovat v jednání v předvečer naší konference. Rádi bychom přivítali zástupce všech fakult, které připravují učitele preprimárního a primárního vzdělávání. Je možné se zúčastnit bezplatně pouze Kulatého stolu, účast na další části konference není podmínkou.

                                      Místo konání: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, budova P (Komenského ul.)

                                      Místnost: P204

Program konference

 • čtvrtek 18.10.2018

  09:00-10:00 registrace
  10:00-10:30 oficiální zahájení
  10:30-11:30 plenární referáty
  11:30-13:00 polední pauza
  13:00-14:30 jednání v sekcích
  14:30-15:00 občerstvení, poster session
  15:00-16:30 jednání v sekcích

  18:00           společenský večer

 • pátek 19.10.2018

  09:00-10:30 workshopy (1 a 2)
  10:30-11:00 občerstvení
  11:00-12:30 workshopy  (3 a 4)
  12:30           zakončení konference

 • Workshopy probíhají ve dvou částech dle časového rozpisu, ráno souběžně workshop č. 1 a 2,  dopoledne souběžně worskhop 3 a 4. Vybírejte tedy vždy jeden z dvojice.

Program plenárních referátů

 • Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Reflexe proměn vzdělávání učitelů pro primární školu v České republice po roce 1989.

  Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Ph.D.  Potreba skúmať didaktickú realitu primárného a preprimárného vzdelavania. 


Program akreditovaných workshopů

 • 1 Grafomotorika s písní aneb jak na to hravě a vesele

  Grafomotorické aktivity jsou důležitým pomocníkem pro rozvoj jemné  motoriky i psaného projevu dítěte. Spojení základních  grafomotorických aktivit a písně podněcuje k aktivnímu zapojení, dává řád a jasnou strukturu. Zpracované grafomotorické aktivity vytvářejí prostor pro dotváření, dokreslování na dané téma, v tomto ohledu podporují fantazii a představivost, zároveň lze s aktivitou pracovat jako s prostorem, kam dítě zaznamenává jednoduché matematické, jazykové či  obecné znalosti. Přijďte se rozvíjet a přitom si hrát.

                        Lektorka: MgA. Jana Konvalinková, Ph.D.

 • 2 Grafomotorika v mateřské škole

  Program je zaměřen na seznámení učitelů předškolního vzdělávání s grafomotorickým vývojem dítěte. Osvojí si hygienické návyky i postupné rozvíjení grafomotorických dovedností dětí, které jsou přiměřené jejich věku. V průběhu programu mají účastníci možnost shlédnout krátké výukové video a prakticky si vyzkoušet práci s adaptérem, který je vhodnou pomůckou při nácviku správného držení psacích potřeb.

                                                                    Lektorka: PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

 • 3 Co se stane když…? Výtvarná laboratoř pro děti ve věku 5 – 10 let

  Cílem kurzu je  seznámit učitele s edukačním potenciálem krátkých a jednoduchých výtvarných činností a experimentů, prostřednictvím kterých děti poznávají základní výtvarné vyjadřovací prostředky, experimentují hravou formou  a rozvíjejí vizuální gramotnost na všech úrovních - vnímaní, tvorba a interpretace. 

  Lektorky: PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
                 Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

 • 4 Pohyb živočichů v krajině – co jim pomáhá a co brání?

  Výstavba nových dálnic, silnic, průmyslových areálu a osídlení na zelené louce vytváří v krajině nepropustné bariéry pro pohyb volně žijících živočichů. Tento proces rozbíjení krajiny na malé izolované plochy, označovaný jako fragmentace, patří dnes k nejzávažnějším problémům ochrany přírody. Tématem kurzu je nejen seznámit učitele předškolního a primárního vzdělávání s touto aktuální problematikou, ale především ukázat, že tyto na první pohled složité otázky lze velmi dobře a poutavě předávat i dětem ve věku 5 – 10 let. Prezentovány budou praktické úkoly pro děti, výukové metody, možnosti zapojení do různých typů činností, krátký popularizační film a další dostupné didaktické materiály. A na závěr: bariéry v krajině se netýkají jen rysa, jelena, obojživelníků a dalších zvířat, ale především nás …


                        Lektor: doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

logo fp cmyk cz white